.: آیدین تا این لحظه ، 5 سال و 10 ماه و 16 روز سن دارد :.