.: آیدین تا این لحظه ، 6 سال و 2 ماه و 13 روز سن دارد :.