آیدینآیدین، تا این لحظه 7 سال و 3 ماه و 15 روز سن دارد

آیدین عشق ما

تربچه

وقتی یه نینی به دنیا میاد همه اصرار دارن دنبال شباهت بگردن منم اصرار داشتم تو عین عکسای بچگی منی اما هر چی بزرگتر شدی بیشتر شبیه بابا محمد شدی البته شباهت من و بابا محمد هم انکارناپذیره.... تو واقعأ خنده رویی و باز هم البته با همچین مامان و بابایی اگه نمی شدی جای تعجب بود ...... از وقتی فهمیدم وجود داری تربچه صدات میزدیم آخه نمیدونستم دخملی یا پسمر انقدر با تربچم رابطه برقرار کرده بودم که بعد از تعیین جنسیت و حتی روزای اول تولد تربچه مونده بودی ......میدونی آیدین   مامان بودن خیلی عجیبه انگار آدم تو یه زمان خیلی کوتاه با همه گذشتش خداحافظی میکنه .... مریم سرخوش بیخیال جیغ جیغو رفته بود جاش یه مامان محتاط و حساس و نگران اومده بود خیلی و...
6 اسفند 1392
1